Αναρτήσεις

Τριάντα μία μέρες (ή Στυλιανή)

Εγκαιροφλεγείς ματαιότητες

Το χρώμα του νόστου (1ο σχεδίασμα)

Εκτός

Μαγεμένη σπείρα

Επί ύδατος επιτάφιο

Στου ματιού το κέντρο

Σε λευκή λήκυθο του 440 π.Χ. (της Αγγελικής Μαυρουδή)

Μακαρισμοί

Τέχνη του λόγου (της Νίκης Μουρτιάδου)

Πανσέληνος

Μικρό Σωκρατικό

Μπότοξ: δομισμός, μεταδομισμός ή αποδόμηση; (της Αγγελικής Μαυρουδή)