Αναρτήσεις

Το ξύπνημα

Η γέννηση

Θα φανείς

Φιλοκτήτης

Ρόδο

Τριάντα μία μέρες (ή Στυλιανή)

Εγκαιροφλεγείς ματαιότητες

Το χρώμα του νόστου (1ο σχεδίασμα)

Εκτός

Μαγεμένη σπείρα

Επί ύδατος επιτάφιο

Στου ματιού το κέντρο

Σε λευκή λήκυθο του 440 π.Χ. (της Αγγελικής Μαυρουδή)